tt7631058

The Lord of the Rings: The Rings of Power: Season 1 (Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Chiếc Nhẫn Quyền Lực: Phần 1) (2022) Full HD – Phụ Đề Tiếng Việt

The Lord of the Rings: The Rings of Power: Season 1 (Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Chiếc Nhẫn Quyền Lực: Phần 1) (2022) Full HD Vietsub

Chúa tể của những chiếc nhẫn – Những chiếc nhẫn quyền năng | The Lord of The Rings – The Rings of Power lấy bối cảnh hàng nghìn năm trước các sự kiện trong bộ phim “Người Hobbit” và bộ “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, bộ phim dựa trên lịch sử Trung Địa của văn hào J. R. Tolkien.
Thế giới trong thời kỳ của phần phim này đang trong thời kỳ hòa bình, cho đến khi các sự kiện quan trọng xảy ra: quá trình rèn nên chiếc nhẫn quyền năng, sự trỗi dậy của chúa tể hắc ám Sauron, sự sụp đổ của quốc đảo Numenor và liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người… Những sự kiện này đã được nhắc đến rất nhiều trong tác phẩm gốc của Tolkien (cũng như những phần phim trước), nhưng được nhắc lại và khai thác chi tiết trong phần phim này.

The Lord of the Rings: The Rings of Power: Season 1 (Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn: Chiếc Nhẫn Quyền Lực: Phần 1) (2022) Full HD – Phụ Đề Tiếng Việt

Chúa tể của những chiếc nhẫn – Những chiếc nhẫn quyền năng | The Lord of The Rings – The Rings of Power lấy bối cảnh hàng nghìn năm trước các sự kiện trong bộ phim “Người Hobbit” và bộ “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, bộ phim dựa trên lịch sử Trung Địa của văn hào J. R. Tolkien.

Thế giới trong thời kỳ của phần phim này đang trong thời kỳ hòa bình, cho đến khi các sự kiện quan trọng xảy ra: quá trình rèn nên chiếc nhẫn quyền năng, sự trỗi dậy của chúa tể hắc ám Sauron, sự sụp đổ của quốc đảo Numenor và liên minh cuối cùng giữa tiên tộc và loài người… Những sự kiện này đã được nhắc đến rất nhiều trong tác phẩm gốc của Tolkien (cũng như những phần phim trước), nhưng được nhắc lại và khai thác chi tiết trong phần phim này.