không ngại cưới chỉ cần một lý do

Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do (2023) Full HD Thuyết Minh

Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do (2023) Full HD Thuyết Minh

Phim xoay quanh Yến và Đông – hai anh em trong một gia đình có điều kiện ở nông thôn, đều quá tuổi lập gia đình nhưng vẫn độc thân. Yến – một sếp nữ khá khắt khe, chặt chẽ, một mình bươn chải để có được vị trí như hiện tại, cho nên có những tiêu chí chọn bạn đời cao đến mức bất khả thi. Trái với Yến, Đông là một thiếu gia làng, sống không cần ước mơ, không khát vọng và đặc biệt tuyên bố không kết hôn. Anh chỉ cần sống khỏe, không vi phạm pháp luật và chờ đến ngày được tiêu số tiền mình được thừa kế.

Không Ngại Cưới Chỉ Cần Một Lý Do (2023) Full HD Thuyết Minh

Phim xoay quanh Yến và Đông – hai anh em trong một gia đình có điều kiện ở nông thôn, đều quá tuổi lập gia đình nhưng vẫn độc thân. Yến – một sếp nữ khá khắt khe, chặt chẽ, một mình bươn chải để có được vị trí như hiện tại, cho nên có những tiêu chí chọn bạn đời cao đến mức bất khả thi. Trái với Yến, Đông là một thiếu gia làng, sống không cần ước mơ, không khát vọng và đặc biệt tuyên bố không kết hôn. Anh chỉ cần sống khỏe, không vi phạm pháp luật và chờ đến ngày được tiêu số tiền mình được thừa kế.