Bump Up Business

Kế Hoạch Thăng Cấp Idol – Bump Up Business (2023) Full HD Vietsub

Kế Hoạch Thăng Cấp Idol – Bump Up Business (2023) Full HD Vietsub

Sau 5 năm huấn luyện, Ethan, người sắp bước vào con đường nghệ thuật, gặp gỡ Chul – một ngôi sao cùng công ty. Ethan nhìn Chul và quyết định trở thành một người nổi tiếng hơn.

Kế Hoạch Thăng Cấp Idol – Bump Up Business (2023) Full HD Vietsub

Sau 5 năm huấn luyện, Ethan, người sắp bước vào con đường nghệ thuật, gặp gỡ Chul – một ngôi sao cùng công ty. Ethan nhìn Chul và quyết định trở thành một người nổi tiếng hơn.